Bewindvoering

Bewindvoering is voor mensen die financieel onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen. Denk daarbij aan Alzheimerpatiënten, mensen die verslaafd zijn, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of met problematische schulden. De maatregel is vooral bedoeld ter bescherming van deze mensen tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. Een aanvraag bewindvoering moet bij de rechtbank worden ingediend. De rechtbank houdt toezicht of wij ons werk wel goed doen. 

Maak een afspraak

Aanvraag bewindvoering

Begeleiders vanuit zorginstellingen zoals Florence, Careyn, Middin of de Gemeente dienen vaak een aanvraag voor bewindvoering in. Het kan ook dat de cliënt zelf aan de bel trekt. En denk bijvoorbeeld aan de ouders die hulp inschakelen voor hun kind. Of juist andersom! De kinderen vragen bewindvoering aan voor hun ouder. 

Lees hier de brochure van de overheid Bewind en curatele(pdf)

Waarom bewindvoering?

Als iemand schulden maakt die hij zelf niet kan oplossen dan zorgt dat voor veel problemen. Het kan dan zijn dat de familieleden de financiën niet willen/kunnen verzorgen. Of de relatie hierdoor niet willen laten beïnvloeden. Ook kan er onenigheid in de familie zijn of ontstaan, waardoor het fijn is om de financiën uit handen te geven aan een neutrale financiële professional.

Focus helpt u hier graag bij! 

DAA 2308

Aanvraag-traject

Wij ontzorgen u graag in de aanvraag-traject en ontlasten de cliënt met het regelen van alle financiële zaken. 

1. Intake

We beginnen de kennismaking met een intake.

2. Aanvraag

Hieruit maken we een plan van aanpak welke we samen met de aanvraag versturen naar de rechtbank.

3. Rechtbank

Samen met de aanvrager nemen we deel aan de zitting bij de rechtbank.

4. Beschikking

Hieruit volgt de beschikking. Dit is een officieel document van de rechtbank waarop staat dat iemand onder bewind bij Focus Financiële Zorgverlening komt te vallen.

5. Budgetplan

Nu kunnen we starten met het opstellen van een budgetplan. Zo krijgen we inzicht in alle inkomsten en uitgaven.

6. Uitvoering & Rapportage

Vanaf dat moment gaan wij de administratie verzorgen en krijgen wij de verantwoording over het geld en goederen van de cliënt. Ook communiceren we met schuldeisers en instanties.

Wij helpen u graag verder

 

Veelgestelde vragen over bewindvoering

Wie betaalt Focus

De cliënt neemt de kosten voor eigen rekening. Tarieven van bewindvoering worden vastgesteld door het LOVCK (meer info (pdf))  

Alleen als de cliënt geen geld heeft vragen we bijzondere bijstand aan door de gemeente. 

Wanneer is bewindvoering interessant voor mijn verstandelijk beperkte familielid?

Wanneer u ziet dat hij/zij de financiën zelf niet meer kan oppakken en u de financiën niet wilt overnemen. Aanvragers zijn bang dat hun band verandert, als zij de geldzaken van hun broer/zus/kind moeten gaan regelen.

Hoe reageert Focus op een ontkennende cliënt die het zelf denkt te kunnen?

Dan geven we onze cliënt de ruimte om dit zelf op te pakken en kijken we over z’n schouder mee.

Kan bewindvoering ook worden opgelegd door een familielid?

Jazeker! Als iemand onvoldoende financieel voor zichzelf kan zorgen, door bijvoorbeeld verslavingsproblematiek of verstandelijke beperking, kan dit worden aangevraagd.