Mentorschap

Mentorschap wordt ingesteld bij mensen die hun persoonlijke belangen niet of niet meer kunnen behartigen. Een mentor neemt beslissingen op het persoonlijke vlak zoals verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor heeft bij het vervullen van de taak de plicht om de persoon zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en om een zelfstandig optreden van iemand te bevorderen. Een aanvraag mentorschap moet bij de rechtbank ingediend worden. De rechtbank houdt toezicht of wij ons werk wel goed doen. 

Maak een afspraak

Aanvraag mentorschap

Begeleiders vanuit zorginstellingen zoals Florence, Careyn, Middin of de Gemeente dienen meestal een aanvraag in voor bewindvoering, maar denk ook aan de kinderen voor hun ouders. Of een familielid of mantelzorger. De verantwoordelijkheid nemen op deze persoonlijke belangen is niet niks. Dit kan te belastend zijn voor de familielid of mantelzorger, waardoor het wordt uitbesteed.

Lees hier de brochure van de overheid Bewind en curatele(pdf)

De rol van Focus?

De aanvrager ontzorgen met het aanvraagtraject en de persoonlijke belangen van de cliënt beschermen.

1. Intake

We beginnen de kennismaking met een intake.

2. Aanvraag

Hieruit maken we een plan van aanpak welke we samen met de aanvraag versturen naar de rechtbank.

3. Rechtbank

Samen met de aanvrager nemen we deel aan de zitting bij de rechtbank.

4. Beschikking

Hieruit volgt de beschikking. Dit is een officieel document van de rechtbank waarop staat dat iemand onder bewind bij Focus Financiële Zorgverlening komt te vallen.

5. Mentorschapsplan

Vervolgens starten we met het opstellen van een mentorschapsplan.

6. Uitvoering & Rapportage

We bezoeken de cliënt minimaal 1x per 2 maanden. Wij bewaken de zorgwensen en zullen waar nodig communiceren met de juiste partijen. Uiteraard in overleg met de cliënt. En met oog voor een oplossing. Dit alles rapporteren we jaarlijks aan de rechtbank.

Wij helpen u graag verder

 

Veelgestelde vragen over mentorschap

Wie betaalt Focus.

De cliënt. Tarieven bewindvoering worden vastgesteld door LOVCK (meer info (pdf)): 

Alleen als de cliënt geen geld heeft vragen we bijzondere bijstand aan door de gemeente. 

Kopen jullie bijv. ook de kleren voor m’n zus?

Nee, de rol van Focus is toezichthoudend. Als er bijv. nieuwe kleren nodig zijn, zorgen we ervoor dat dit gebeurt. Wij sturen aan, maar voeren het niet uit.

Wanneer is mentorschap interessant?

Als er niemand is, die de zorg voor de cliënt op zich kan/wil nemen.

Wat is het verschil tussen mentorschap en levenstestament?

Mentorschap wordt opgelegd via de rechtbank en levenstestament beslist u zelf. In levenstestament kunt u kiezen uit Zorg en Financiën. De kwesties die we bespreken bij Zorg komen deels overeen met mentorschap. Bij levenstestament kan er wel dieper op de wensen worden ingegaan.