Levenstestament

Een levenstestament kunt u laten opstellen zolang u wilsbekwaam bent. Hierin kunt u op laten nemen wie er beslissingen mogen nemen over uw financiën of medische zorg. Het is prettig om te weten dat uw belangen goed behartigd worden als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Zo komt bijvoorbeeld aan bod of een verzorgingstehuis een optie is en wanneer? Of er wordt geschonken en aan wie? Dit wordt allemaal opgenomen in het levenstestament. 

Maak een afspraak

Het nastreven van uw wensen

In een levenstestament kunt u een of meerdere mensen benoemen die uw wensen behartigen op het gebied van financiën en medische zorg.  Een levenstestament vraagt u dus zelf aan en laat u opmaken bij een notaris. 

De rol van Focus?

Focus ontzorgt de cliënt door de wensen van financiën en medische zorg bespreekbaar te maken en deze op te stellen in bruikbaar stukken voor de notaris.

1. Notaris

U geeft bij de notaris aan een levenstestament te willen. De notaris verwijst u door naar een levensexecuteur of u kiest er zelf een.

2. Focus

Mochten wij dat zijn, hebben we eerst een intake bij u thuis of bij ons op kantoor. Daarin bespreken we de mogelijkheden en uw wensen. Zo kunnen wij een dossier opmaken.

3. Notaris

De juiste stukken hiervan versturen we naar de notaris.

4. Levenstestament

Zodra het levenstestament is opgemaakt door de notaris, ontvangen wij een kopie hiervan. Op het moment dat de cliënt niet meer wilsbekwaam is, komt het levenstestament in aanmerking.

5. Uitvoering

Wij doen er alles aan om de wensen na te streven.

Wij helpen u graag verder

 

Veelgestelde vragen over levenstestament

Wat kost het?

De kosten voor een dossier zijn € 295,- 
Kosten voor het nastreven van de wensen uit het levenstestament o.b.v. het dan geldende uurtarief.

Wat is wilsbekwaam?

Dat u weet wat u doet. Bij twijfel oordeelt een onafhankelijk arts of iemand wel of niet wilsbekwaam is. 

Vanaf welke leeftijd is een levenstestament interessant?

Vanaf 45 jaar gaat men erover nadenken en vanaf 65 jaar komt men vaak in beweging.

Is 65 jaar te laat?

Het zou beter zijn als men het eerder oppakt. Vaak denkt men niet meer wilsbekwaam te zijn als gevolg van ouderdom. Maar u kunt ook een ongeluk, ongeval of ziekte krijgen op jongere leeftijd. Als u daardoor niet meer wilsbekwaam bent, bent u te laat.

Ga je eerst naar de notaris of eerst naar een levensexecuteur?

Meestal gaat men eerst naar de notaris en de notaris verwijst de cliënt naar een levensexecuteur. De keuze op een levensexecuteur bepaalt u zelf.

Wordt het levenstestament altijd gebruikt?

Als u tot uw dood wilsbekwaam bent, wordt er door ons geen gebruik gemaakt van het levenstestament.

Welke persoonlijke belangen worden bijv. besproken?

U kunt denken aan de wens van thuis wonen. Tot wanneer wilt u thuis blijven wonen? Wanneer wenst u gebruik te maken van thuiszorg? Wat gebeurt er met uw inboedel als u verhuist naar een zorginstelling? Of financiële kwesties zoals schenking enz. Waneer, aan wie en hoeveel?