De cliënt neemt de kosten voor eigen rekening. Tarieven van bewindvoering worden vastgesteld door het LOVCK (meer info (pdf))  

Alleen als de cliënt geen geld heeft vragen we bijzondere bijstand aan door de gemeente.