Dat u weet wat u doet. Bij twijfel oordeelt een onafhankelijk arts of iemand wel of niet wilsbekwaam is.