De kosten voor een dossier zijn € 295,- 
Kosten voor het nastreven van de wensen uit het levenstestament o.b.v. het dan geldende uurtarief.