U kunt denken aan de wens van thuis wonen. Tot wanneer wilt u thuis blijven wonen? Wanneer wenst u gebruik te maken van thuiszorg? Wat gebeurt er met uw inboedel als u verhuist naar een zorginstelling? Of financiële kwesties zoals schenking enz. Waneer, aan wie en hoeveel?