De cliënt. Tarieven bewindvoering worden vastgesteld door LOVCK (meer info (pdf)): 

Alleen als de cliënt geen geld heeft vragen we bijzondere bijstand aan door de gemeente.